Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

obrazek

Jestem pracownikiem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pracuję jako technik w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów. Swój czas przeznaczam na projekty wykonywane w uczelnianych laboratoriach, w trakcie których przeprowadzam syntezy nanomateriałów, dokonuję analizy ich właściwości oraz interpretuję otrzymane wyniki. Skupiam się przede wszystkim na właściwościach elektrochemicznych, adsorpcyjnych oraz fotokatalitycznych otrzymanych struktur. Pracuję głównie z nowoczesnymi nanomateriałami węglowymi, takimi jak: grafen i jego pochodne, sfery węglowe, nanorurki węglowe oraz skarbonizowane materiały typu MOF.

Jestem członkiem Komitetu Organizacyjnego oraz administratorem strony Krajowej Konferencji „Grafen i inne materiały 2D”